Go to top
Sla inhoud over

Disclaimer

De website www.cannabisenik.nl is ontwikkeld voor mensen die bewuster willen omgaan met cannabis. De website is ontwikkeld door Sprink onderdeel van Antes. De informatie en de online training op deze website zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijk inzichten. Antes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en er kan geen aanspraak op worden gemaakt.

Cookies

Voor de websitestatistieken van Cannabis en Ik wordt er gebruik gemaakt van niet functionele cookies voor Google Analytics.

Informatie en adviezen

Het samenstellen en onderhouden van de site gebeurt met de uiterste zorgvuldigheid. Aan de geboden informatie kun je geen rechten ontlenen. De geboden informatie en adviezen zijn niet bedoeld als vervanging van een medisch consult of een behandeling. Antes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit gebruik van de informatie en adviezen op deze website. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid, onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.

Verwijzing naar andere partijen

Indien op deze site wordt verwezen naar informatie of websites van andere partijen, dan is Antes niet verantwoordelijk voor de door deze partijen geboden informatie, producten of diensten.

Zelftest

Op deze site staat een zelftest. Deze zelftest is met uiterste zorgvuldigheid en volgens de huidige wetenschappelijke inzichten samengesteld. Aan de uitkomst van deze zelftest kunnen geen rechten worden ontleend. De zelftest kan geen vervanging zijn voor een medisch consult.

Online training 

Ook de online training worden met grote zorgvuldigheid samengesteld en begeleid. Deelname aan de online training, zowel met als zonder begeleiding, gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De inhoud van de trainingen en de gegeven begeleiding zijn gebaseerd op actuele kennis en de door de deelnemer verstrekte informatie. Antes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie en adviezen. De online trainingen zijn niet bedoeld als vervanging voor een medisch consult of een behandeling.

Wijzigingen

De informatie op deze website, waaronder de algemene voorwaarden en de disclaimer, en het online cannabisprogramma kunnen door Antes te allen tijde en zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Antes kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen.

Aanmelden

De online training is anoniem en gratis! Waar en wanneer jij dat wilt. Meld je hier aan.

Lees meer

Inloggen

Ben je al aangemeld voor het online programma Cannabis en Ik? Log dan hier in.

Lees meer