Verwijzers

De online training Cannabis en Ik biedt hulp aan gebruikers van cannabis om inzicht te krijgen in hun cannabisgebruik en om te minderen of stoppen met cannabis.

De online training is voor iedereen van 17 jaar en ouder die meer wil weten over het eigen cannabisgebruik. De training is gratis en anoniem. Er is geen verwijsbrief nodig voor de e-training Cannabis en Ik.

De training is niet geschikt voor mensen met zeer ernstige lichamelijke en psychische klachten.

Zelftest

Om een eerste indruk te krijgen van het eigen cannabis gebruik, kunnen mensen op de site een cannabis zelftest doen.

De online training duurt 5 tot 6 weken

Per dag kost het de deelnemer 5 tot 15 minuten om de opdrachten te maken en het dagboek bij te werken.

Aan het einde van de training heeft de deelnemer:

  • inzicht in het eigen wietgebruik. In het online dagboek schrijft hij hoeveel, wanneer en met wie hij cannabis heeft gebruikt.
  • de balans opgemaakt. Er is een keuze gemaakt: tevreden met gebruik of wil hij iets veranderen?
  • bepaald wat hij wil bereiken met de online training. En heeft de deelnemer gewerkt om het doel te halen.
  • geleerd om te gaan met situaties waarin hij risico loopt meer te gebruiken dan wat de bedoeling is.

De online training Cannabis en Ik bestaat uit een online dagboek en een aantal opdrachten.

Dagboek

Tijdens de online training vult de deelnemer een dagboek in. Door het invullen van het dagboek krijgt de deelnemer inzicht in zijn cannabisgebruik. Op welke momenten gebruikt hij en hoe voelt hij zich op dat moment.

Opdrachten

Bij het maken van de opdrachten gaat de deelnemer voor zichzelf na wat de voor- en nadelen zijn van het eigen cannabisgebruik. Wat wil je veranderen aan je gebruik? De deelnemer bepaalt wat het doel is van de online training. Wat wil je bereiken? De deelnemer krijgt handvatten om na de e-training de veranderingen in gebruik vol te houden.

Aanmelden behandeling

Voor deelname aan de online training Cannabis en Ik is geen verwijsbrief nodig. Je kunt jouw patiënt wel attenderen op de e-training van Cannabis en Ik. De training is niet geschikt voor mensen met zeer ernstige lichamelijke en psychische klachten.

Korte behandeling omgaan met cannabisgebruik

In de regio Rotterdam biedt Indigo korte behandelingen om beter om te gaan met cannabisgebruik. Deze behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar op voorwaarde dat er een verwijsbrief is. Wil je meer informatie? Lees meer over de behandeling verslaving. Aanmelden kan via Zorgdomein of het online aanmeldformulier voor verwijzers.

Behandeling

Voor een behandeling bij Antes kun je telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 088 - 358 50 50. Je kunt jouw patiënt ook aanmelden via Zorgdomein of het online aanmeldformulier voor verwijzers.

Wetenschappelijk onderzoek

De gegevens van de deelnemers worden alleen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Hiertoe worden deelnemers tussentijds en na de afronding van de e-training, gevraagd deel te nemen aan evaluaties. Met behulp van deze geanonimiseerde gegevens wordt het effect van de e-training gemeten en kan er verder worden ontwikkeld en verbeterd.

Privacy

De online training is anoniem. Er zijn geen gegevens nodig van de zorgverzekeraar of een verwijsbrief.

Dossier

Het dossier blijft digitaal 15 jaar bewaard. Dit is conform de wettelijke voorschriften. Niets uit deze gegevens zal naar buiten worden gebracht zonder toestemming van de deelnemer. Deelnemers kunnen te allen tijde hun persoonlijke gegevens inzien door in te loggen op de website.​​​​​​​

Vragen?

Heb je vragen over de online training Cannabis en Ik? Vul het contactformulier in of bel naar telefoonnummer 088 - 230 40 50.